Formularz zgłoszenia
Verbum

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

Zgłaszam udział w zajęciach dodatkowych jeśli są w programie.

TAK
NIE

Czy palę tytoń

UWAGA:
Przesłanie formularza zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem zapłaty za udział we wskazanych warsztatach. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu kom.  501 796 380

  Przedpłaty dokonam przelewem na rachunek wskazany przez Organizatora zajęć najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia a pozostałą kwotę ureguluję gotówką na miejscu, przed zajęciami. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

Dodatkowe życzenia, uwagi:

powrót do menu
copyright©Verbum realizacja: intellect.pl