Kod dostępu - Numerologia
Verbum

 

 

Numerologia indywidualna

Powiększ

odkrywa potrzeby własnej Duszy i drogę jaką sobie obrała w obecnym wcieleniu. Pomaga właściwie pracować nad rozwijaniem zdolności w sposób, który pomoże osiągnąć Przeznaczenie. Liczby pokazują wibracje cykli życia, które zmieniają się co roku. Znając je możemy łatwiej dostroić się do tendencji każdego roku i lepiej je wykorzystać. Urodziłeś się w określonym dniu. Schodząc na Ziemię wybrałeś sobie datę urodzenia, która pozwoli Ci zrealizować pewne doświadczenia w Twoim życiu. Jak to osiągniesz określą litery Twoich imion i nazwisk. Mogą one „utrudniać” realizację zadań lub współpracować z datą urodzenia. Wówczas wykorzystujesz cały swój potencjał. Każda litera jest szczególnym dźwiękiem. Wymawiając ją pobudzamy w sobie przepływ energii, który reguluje nasze funkcjonowanie.

Cele naszego życia (z którymi przychodzimy na Ziemię) są zapisane w liczbach daty urodzenia oraz samogłoskach i spółgłoskach naszych imion i nazwisk. Samogłoski określają obraz Duszy, spółgłoski mówią o współdziałaniu ze środowiskiem - w domu, pracy. Brak lub nadmiar niektórych wibracji (liter) może utrudniać realizację życiowej drogi, może wpłynąć na ograniczenie naszej wolności, brak tolerancji wobec siebie i otoczenia, może odpowiadać za niedobór energii życiowej, chwiejność charakteru.Świadomość wpływu liczb na nas jest rodzajem diagnozy. Jest źródłem wiedzy o nas samych. Pozwala zobaczyć siebie z innej perspektywy. Kiedy znasz swoje blaski i cienie – znacznie łatwiej znaleźć odwagę do korzystania z własnych talentów, ponieważ wiesz, że liczby to potwierdzają. Trudniejszymi liczbami można popracować stosując np. metody podane przez C. Tippinga.

 

Numerologia dla firm

 

Firmy posiadają swoje nazwy i znaki firmowe. Nazwa przekazuje treść ale i niesie energię zawartą w wibracji utworzonej z liter.Zależnie od rodzaju produkcji czy charakteru usług firma potrzebuje innych liczb, które określają jej możliwości i cele. Wiele znanych i wspaniale prosperujących firm pracuje na liczbach przynoszących postęp, inne liczby potrzebne są usługodawcom, inne wielkim korporacjom.

Dobranie daty zgłoszenia działalności firmy i nazwy harmonijnej numerologicznie jest bardzo ważne i wspierające dla działalności i efektów. Istotny jest także skład osobowy osób przyjmowanych na kierownicze stanowiska – ich predyspozycje. Wszystkie te informacje zawarte są w liczbach.


Obliczanie własnej liczby (wibracji) urodzenia:
dodajemy do siebie wszystkie cyfry daty urodzenia - dzień, miesišc i rok np:
10.12.1961
1 + 0 + 1 + 2 + 1 + 9 + 6 + 1 = 21 2+1 = 3
radykalne wybaczanie grafologia

Numerologia Związków

Spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy wywierają na nas niezatarte wrażenie. Wymieniliśmy zaledwie kilka zdań, rozmawiamy po raz pierwszy a mamy odczucie, że znamy się już bardzo dawno, że "nadajemy na tych samych falach". Jak to się dzieje.? Przyczyną są nie tylko wspomnienia przeszłych wcieleń. Dominujące znaczenie ogrywają wibracje tych osób. Przyjaciółmi zostają ludzie, którzy tak samo myślą i czują. Szczególną rolę pełni zgodność samogłosek. W numerologii nazywamy je wibracją duszy i tak jest w istocie. Jeśli spotkamy osobę o tej samej liczbie samogłosek (w naszym przykładzie "1") odczuwamy silny związek dusz. Natomiast osoby posiadające spółgłoski o tej samej wibracji ( w przykładzie jest to "8") doskonale spędzają razem wolny czas, łatwo się zżywają i dobrze im się razem współpracuje ponieważ akceptują podobnie warunki, styl i atmosferę pracy.


radykalne wybaczanie numerologia

 

 

Harmonijnie pracujące ze sobą liczby spółgłosek są bardzo istotne w interesach. Współpraca nieprzystających do siebie wibracji może "położyć" najlepiej nawet zapowiadające się przedsięwzięcie.

 

 

replica rolex | replica horloges

Nie ma liczb złych ani dobrych są tylko niewłaściwe połączenia i tego należy unikać. Poważne instytucje, których szefowie korzystają wiedzy numerologów czasami mają kilku odpowiednich kandydatów na ważne stanowisko a czekają na osobę, która oprócz zawodowego przygotowania będzie odpowiednia pod względem wibracji numerologicznych. Przykładowo potrzebny jest ktoś do marketingu: szybki, bystry, komunikatywny. Ubiegają się o pracę trzy osoby a przyjąć można jedną. Przedstawiły podobne wysokie kwalifikacje, są w zbliżonym wieku. Ich daty urodzenia tworzą jednak inne wibracje i w tym przypadku pomoc ze strony numerologii jest nieoceniona. Jeśli osoba będzie miała kontakt z klientem musi mieć wibracje otwarte, być komunikatywna a więc pożądane są "trójki", "piątki" "dwójki"- wspaniałego negocjatora, oczywiście w odpowiednich układach, w których pokaże swoje pozytywne strony. Piątka np. w połączeniu z silną "ósemką" może być przyczyną agresji, a nadmiar dwójek zamiast umiejętności dyplomatycznych przynosić słabość i niezdecydowanie..

Przychodzą do nas pary, które chcą poznać swoje numerologiczne związki z nadzieją na ich poprawę lub z pytaniem "czy my do siebie pasujemy?". Analizując ich dane spotykamy sytuacje, które od razu można określić jako bardzo trudne dla obojga partnerów: np. silna 8 z wrażliwą, delikatną 2 będą miały trudne życie i niewielką szansę na dobry związek, 5 z 3 mogą być tak zaabsorbowane wszystkim wokół, że w domu raczej będą widywały się rzadko a wtedy co z dziećmi. Jeśli zabraknie liter F, O, X, czyli 6, mogą wystąpić kłopoty związane ze stworzeniem ciepłego ogniska domowego, w miejsce miłości w rodzinie pojawia się spełnianie obowiązków. Układ 8 z 1 także może być problematyczny, obydwie są silne, ambitne, chcą dowodzić a nie podlegać. Dwie dwójki mogą nie udźwignąć trudności dnia codziennego. W przypadku już istniejącego związku numerologia oferuje partnerom zmiany ich wibracji, dzięki którym można uzdrowić wzajemne relacje, a jeśli związek stał się zupełnie bezsensowny pozwala odnaleźć właściwą drogę.


Artykuł zamieszczony w „Czwartym Wymiarze” – napisany razem z Andrzejem Grzybowskim

SAMOGŁOSKI JAKO PRZEJAW DUCHA

 

Numerologia jest jedną z największych tajemnic ludzkości. Alfabety od strony duchowej są tak mało poznane jak funkcjonowanie naszego mózgu. Porozumiewamy się przez wypowiadanie słów, lub zapisywanie ich w postaci wyrazów. Numerologia określa je "wibracją", na którą składa się brzmienie poszczególnych liter.

 

 

Wszechświat w formie fizycznej powstał dzięki wibracjom danym przez Ducha:

" Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.

Ono było na początku u Boga.

Wszystko przez Nie się stało,

A bez Niego nic się nie stało, co się stało.

W Nim było życie... "

(Ewangelia wg św. Jana Prolog 1,1-1,4, Biblia Tysiąclecia wyd. III)

 

 

 

Odzwierciedleniem Ducha w alfabetach są występujące w nich samogłoski. Alfabety różnych narodów posiadają różne ilości samogłosek i spółgłosek. Ich łączenie i częstotliwość występowania jest specyficzna dla danego języka. Niektóre samogłoski w ogóle nie występują na początku wyrazu w danym języku np. "Y" w języku polskim. Charakterystyczna ich obecność określa możliwości duchowe jednostek jak i całego narodu.Brak lub nadmiar poszczególnych samogłosek w imionach i nazwiskach określa psychiczne możliwości człowieka, a możliwość wykorzystania duchowego potencjału określają łączące je spółgłoski.

 

 

replica rolex Orologi Replica rolex replica

Wymawiając spółgłoski w alfabecie słyszymy,że współbrzmią one zawsze z samogłoską: b wymawiamy jako be, c - ce, h - ha itd. Jest to namacalny przykład uruchamiania materii przez Ducha.

Przyjrzyjmy się literze "Y". Jedną z jej funkcji jest łączenie Ducha z materią. W języku polskim jest uznawana za samogłoskę. Nasz stosunek do materii będzie więc wyrażany w określony sposób. Polak kocha ziemię, kocha swój dom. W anglojęzycznej strefie językowej "Y" jest spółgłoską - materia jest tu rzeczą, podmiotem, do którego nie ma się stosunku duchowego. |Dla Polaka rozstanie się z własną ziemią jest tragedią, dla Amerykanina ziemia jest rzeczą, którą się posiada lub nie i można ją zmienić na inną.

Brak tej samogłoski w imionach i nazwiskach, tworzących Portret numerologiczny osoby, lub ich złe połączenia mogą być przyczyną wielu trudności i niepożądanych emocji, niepokoju, niepewności, lęków, braku poczucia bezpieczeństwa. Sprzyja trudnościom w wyrażaniu uczuć, melancholii, sceptycyzmu, nerwowości, co w konsekwencji doprowadzić może do agresji. Litera "Y" związana jest również z seksualnością człowieka i przy braku harmonii w Portrecie może prowadzić do oziębłości lub chorób narządów płciowych. Samogłoska ta ma ścisły związek ze zdrowiem fizycznym i używanie jej jako mantry znacznie przyspiesza regenerację organizmu.

W dodatnim aspekcie "Y" przynosi rozwój osobowości, spokój i wiarę, pewność działania, pozwala rozwijać duchową naturę przez co człowiek może stawać się twórczą jednostka przelewającą Ducha w materię. Samogłoska ta w dużej mierze odpowiada za rozwój intuicji i jej wykorzystanie w świecie fizycznym, z tego powodu możemy ją łączyć z naszym dobrobytem. Mylne jednak byłoby twierdzenie, że ilość tych liter wpłynie na sukcesy materialne, ważna jest harmonia całego Portretu. Wystarczy jeśli "Y" pojawi się jeden raz. Brak siódemek (Y, G, P) wpływa na zainteresowanie życiem duchowym w sposób powierzchowny lub całkowity jego brak, trudności w analizowaniu rzeczywistości a także skrajny materializm i małoduszność.

Obserwuje się u bardzo znaczącej liczby osób brak właśnie tej litery w Portrecie co zawraca uwagę na to jak wielu ludzi przeżywa trudności w sferach, na które ma wpływ jej obecność. Dla wielu seks i materia stanowią istotę życia, a dla każdego bez wyjątku niezbędne jest poczucie bezpieczeństwa. Są Portrety, które nawet po uzupełnieniu braków i zastosowaniu koniecznych zmian nie mają "Y" (dzieje się tak przy zbyt dużej ilości siódemek) i wówczas taki stan należy potraktować jako karmiczne doświadczenie.

Wibracja samogłoski "O" związana jest z miłością - zwłaszcza do rodziny. Nadmierna ilość "O" i brak harmonii w Portrecie wpływa na pojawienie się miłości zaborczej, wymuszającej z jednej strony i ogromnej potrzeby bycia kochanym z drugiej. Osoba pragnie, nawet czuje przymus, poświęcania się dla innych, najczęściej rodziny, lub oddaje się pracy aż do granic wytrzymałości. Postawa taka jest przyjęciem roli cierpiętnika. W efekcie wyczerpana i zmęczona sama sobą potrzebuje odpoczynku albo opanowuje ją skrajne lenistwo.

Nadmiar szóstek (również litery F,X) to także narzucanie woli innym i tym samym lekceważenie ich własnej. Stąd tylko krok do uporu, domowej tyranii, wybujałej chęci władzy, braku kontroli swojego ego. Duża ilość "6" łączy się niekiedy z obsesyjnym przejmowaniem się nawet błahymi sprawami.

Z wibracją tej samogłoski wiążą się i wspaniałe cechy pozytywne - uczuciowość, obdarowywanie miłością, cierpliwość, wierność, sprawiedliwość rozwijanie cech idealistycznych a także stabilizacja, odpowiedzialność i pracowitość.

Brak "O" może przysparzać trudności w założeniu rodziny. Jeśli wystąpi w Portrecie kobiety, która wyszła za mąż i przybierając nowe nazwisko uzupełniła ten niedobór, w wielu przypadkach małżeństwo takie może jednak nie przetrwać. Wchodząc w następny związek ma teraz możliwość lepszego funkcjonowania w partnerstwie. Należy dodać, że nie jest to jedyny warunek szczęśliwego związku ale jeden z bardzo ważnych czynników.

W odniesieniu do stanu zdrowia brak harmonijnego połączenia "O" z innymi literami może być przyczyną niedomagania żołądka, wątroby, łakomstwa, zaburzenia poziomu cukru we krwi.

Wibrację samogłoski "E" porównać można do energii życia. Wiąże się z umiłowaniem wolności a w skrajnych przypadkach przeradza się w samowolę, która łączy się totalnym szukaniem duchowej samoekspresji w fizycznym świecie. Wszystko odbywa się tu prędko i niecierpliwie. Możemy liczyć się z brakiem odpowiedzialności nieprzemyślanymi słowami i działaniem, samowolą, zarozumialstwem. Duża częstotliwość występowania tej samogłoski wiąże się z brakiem wewnętrznej stabilizacji pociągając za sobą skłonności do niepokojów.

 

Brak "E" powoduje trudności w wysławianiu się i kontaktach z ludźmi, twórczym wykorzystaniu intelektu, brak inwencji, niepraktyczność.

 

 

"E" związane jest z logiką, umiejętnością obserwacji życia, spójnością myśli, cierpliwością.

 

 

Wpływ na zdrowie dotyczy przede wszystkim systemu nerwowego, zaburzeń trawiennych a pojawiające się stresy powodują usztywnienie mięśni barkowych i bóle głowy.

 

Na przykładzie tych trzech liter możemy łatwo zrozumieć jak wielki wpływ mają samogłoski na ciało fizyczne. To właśnie one dostarczają energii duchowych i są odpowiedzialne za równowagę psychiczną a w konsekwencji zdrowie. Wydaje się, że współczesna numerologia zbyt małą wagę przywiązuje do obecności w Portrecie człowieka wszystkich samogłosek służących harmonijnemu rozwojowi duchowemu.


POLSKA U NUMEROLOGA

Interpretujemy pod względem wibracji numerologicznej pojedyncze osoby, partnerów, firmy. A jaka będzie interpretacja imienia POLSKA.? Trudno ustalić precyzyjną datę powstania naszego państwa ale przeanalizujemy nazwę. Jej wibracja potęguje w narodzie pewne cechy. Osoby o zgodnych z nią wibracjach będą szczególnie dobrze rozwijały w sobie przystające do niej cechy. Zobaczmy więc jakie narodowe cechy powinniśmy rozwijać, a z czym jest nam trudniej. Jak zwykle dodajemy osobno cyfry spółgłosek i samogłosek


Nazwa - POLSKA zawiera w sobie samogłoski O=6, A=1 co daje sumę 7. Spółgłoski P=7, L=3, S=1, K=2 co w sumie daje 4.
Wibracja samogłosek określa duszę i wynosi 7.

Dusza Polaka jest więc nieodgadniona. Siódemka jest najbardziej niezrozumiałą ze wszystkich wibracji. Często odczuwa samotność a tymczasem boi się samotności i biedy. Wszystkie sprawy poddaje analizie umysłowej sięgając do korzeni. Pragnie spokoju, nie lubi szarzyzny, zwykłych realiów życia i brudnej pracy. Jest bardzo intuicyjna, ma predyspozycje bycia jasnowidzem, duchowym mistrzem ale i może stać się ekscentrykiem tracącym kontakt z rzeczywistością. Związana jest z religią i poszukiwaniem Prawdy. Potrzebuje czułości i zrozumienia. Negatywne cechy i niszczące to strach i depresje.

Wibracja spółgłosek - 4.

 

Określa kontakty ze światem, jak jesteśmy przyjmowani przez otoczenie. Czwórka nie jest łatwą liczbą - reprezentuje upór, przygnębienie, trudne życie. Związana jest z materią i pracą. Cechy pozytywne to solidność, praktyczność, poczucie sprawiedliwości społecznej i godności.

 

 

Suma liter całej nazwy mówi o zdolnościach i możliwościach - 7 i 4 daje liczbę 11. Numerologia określa ją jako Mistrzowską (jak i inne podwójne: 22, 33, 44). Przynosi ona niełatwe życie, stawia wysokie wymagania ale daje opiekę Opatrzności. Jedenastka mówi o idealizmie, marzycielstwie, gotowości do największych poświęceń w obronie własnych ideałów. Pozwala być prekursorem nowych kierunków społecznych i ideologii. Obdarza predyspozycjami naukowymi, filozoficznymi,a  niezwykłymi zdolnościami paranormalnymi ale przede wszystkim nakazuje służenie ludzkości.


Co mówią poszczególne litery imienia Polska?

 

Pozostałe litery niosą takie cechy jak:

 

 

best replica watches www.paybestwatch01.me

powrót do menu
copyright©Verbum realizacja: intellect.pl