Pagoda wiedzy
Verbum

Haven holiday parks Opodo offers Schuh student discount Regatta Vouchers

Konstelacje rodzinne wg Berta Hellingera

 W czasie, kiedy ustawiasz swoją rodzinę lub osoby znaczące w twoim systemie pole wiedzące sprawia, że jesteś w stanie pomóc sobie, pokoleniom, które przeminęły i tym, które będą po tobie – dzieciom, wnukom, prawnukom… Uwolnisz ich i siebie od cierpienia „za kogoś”, od samozniszczenia czy dążenia do chorób a nawet przedwczesnej śmierci.

Ustawienia są niezwykłym doświadczeniem. Odkrywają istotę trudnych relacji rodzinnych, w związkach partnerskich, duchowe źródło choroby, przyczyny niepowodzeń. Pokazują to co może być odkryte na daną chwilę.

Ustawienia rodzinne to działanie obejmujące historie całych rodzin i wydarzenia, które bywają ledwo dostrzegane przez jednostkę, zdarzenia – sekrety, które w jakiś sposób wciąż wpływają na jakość życia i dokonywane wybory.

"Bert Hellinger jest jednym z najbardziej znanych współczesnych terapeutów. Urodził się w 1925 roku w Niemczech. Studiował filozofię, teologię i pedagogikę, a w 1946 wstąpił do katolickiego zakonu misyjnego. W zakonie spędził 25 lat, z czego 16 lat na misji w RPA. Duże wrażenie wywarły na nim stosunki społeczne Zulusów, zwłaszcza ich pełne szacunku relacje z rodzicami i przodkami ... Po powrocie do Niemiec coraz bardziej skłaniał kupsychologii, a w 1971 wystąpił z zakonu i poświęcił się psychoterapii. Najpierw studiował psychoanalizę w Wiedniu, później zafascynowała go terapia krzyku, zwana też terapią początkową Arthura Janova. Hellinger udał się do Los Angeles, by przez dziewięć miesięcy uczyć się zasad tej terapii u jej twórcy. 
włączył elementy NLP do swojej praktyki terapeutycznej. Wkrótce odkrył, że skrypty nie zawsze pochodzą z naszego życia, ale mogą być dziedzictwem przodków. Ostatnią ważną inspiracją Niedługo po tym wraz z żoną, Hertą Hellinger, otworzyli własną praktykę, w której posługiwali się metodą Janova. W tym samym czasie Hellinger zgłębił także inne kierunki, między innymi analizę transakcyjną Erica Berne’a, czy Programowanie Neurolingwistyczne (tzw. NLP). Metoda ta opiera się na założeniu, że postępowaniem człowieka kierują tak zwane skrypty, które może odkryć podczas terapii i świadomie się nimi posługiwać. HellingerHellingera były coraz popularniejsze w latach siedemdziesiątych warsztaty terapii rodzin. To właśnie pod ich wpływem zdecydował, że jego powołaniem jest praca z rodzinami.


Wszystkie te nurty stanowiły dla Hellingera inspirację, ale wypracował on własną, pod wieloma względami rewolucyjną metodę, zwaną „terapią ustawień rodzin”, lub „ultrakrótką terapią rodzin”. Rewolucyjne jest przede wszystkim technika jego pracy, polegająca na jednorazowych, zazwyczaj dwudniowych seminariach, w trakcie których pracuje on z kilkunastoma osobami przy asyście sporej widowni. Także wiele poglądów Hellingera przyjmowanych jest z dużym sceptycyzmem, choć on sam zastrzega, że nie stworzył żadnego systemu i posługuje się jedynie tym, co widzi. Ustawienia rodzin zdobyły niebywałą popularność najpierw w krajach niemieckojęzycznych, a później na całym świecie. Równocześnie zarówno Hellinger, jak i jego metoda wywołują silne kontrowersje w środowisku terapeutycznym. ||ASME B31.9||
Coraz więcej terapeutów, także w Polsce, pracuje metodą Hellingera. Stosuje się ją obecnie nie tylko w terapii rodzin, ale wszędzie tam, gdzie rozwiązywane są konflikty grupowe – w pracy z nauczycielami, terapeutami, osobami uzależnionymi, chorymi na raka,
ofiarami wojen, a także pracownikami firm i organizacji. Sam Bert Hellinger nadal prowadzi warsztaty na całym świecie, w tym roku odwiedzi między innymi Japonię, Koreę Południową, Meksyk, Kanadę, USA, Nikaraguę, Czechy. W listopadzie tego roku odbędzie się jego seminarium w Polsce.

 

NA CZYM POLEGA USTAWIENIE RODZIN

 

Odbywa się ją w obecności wielu osób, z których część uczestniczy w ustawieniu, a pozostałe są widzami. Prowadzący sesję terapeuta zadaje klientowi podstawowe pytania, dotyczące jego rodziny. Interesują go tylko sprawy najważniejsze, takie jak narodziny, śmierć, małżeństwo czy choroba. Potem spośród obecnych na warsztacie klient wybiera osoby, które będą reprezentować członków jego rodziny, a następnie ustawia je w przestrzeni, zgodnie z własnym odczuciem.

Chodzi nie tylko o żyjących członków rodziny, ale także o zmarłych oraz tych, którzy z jakichś względów są w rodzinie zapomniani. Liczą się także poprzedni partnerzy i małżonkowie. Wszyscy oni w tym samym stopniu uczestniczą w układzie, który ma wpływ na życie klienta. Ten wpływ ujawnia się w trakcie ustawień. Okazuje się, że z samego umiejscowienia osób w przestrzeni można odczytać komunikat dotyczący istniejących między nimi relacji. Potem terapeuta dokonuje stopniowych zmian w tym układzie, a reprezentanci mówią o swoich emocjach z tym związanych. Klient przygląda się temu z boku, dostrzegając powoli, gdzie leży źródło jego problemu. Osoby uczestniczące w ustawieniu, które reprezentują poszczególnych członków rodziny klienta, w trakcie terapii odczuwają emocje tych osób. Obcy ludzie stają się nośnikami prawdy o rodzinie. Zdarza się, że odczuwają ich emocje w sposób fizjologiczny, na przykład jako ból brzucha czy ciężar na karku. Także świadkowie nie pozostają obojętni wobec tego, co dzieje się na scenie. Tego mechanizmu nie da się do końca wyjaśnić, sam Hellinger nazwał je wiedzącym polem.

Wedle Hellingera wszyscy członkowie rodziny mają takie same prawo do uczestnictwa w systemie. Krzywda albo wina jednego członka zawsze domaga się wyrównania w kolejnym pokoleniu. Zazwyczaj klient nieświadomie identyfikuje się z którymś ze swoich przodków. Tę identyfikację Hellinger nazywa uwikłaniem i w nim upatruje przyczyn zaburzeń i chorób.

Kiedy te uczucia stają się jasne, terapeuta dyktuje uczestnikom proste zdania, które wypowiadają wobec siebie. Na przykład dziecko, które dźwiga winę ojca mówi mu: „To twoja sprawa. Ja jestem tylko dzieckiem”. Słowa te mają za zadanie przywrócenie równowagi w systemie.

Ustawienie kończy się, kiedy wszyscy jego uczestnicy uznają, że stoją we właściwym miejscu i czują się w nim dobrze. Zazwyczaj wtedy właśnie klient wchodzi na miejsce swojego reprezentanta, aby w pełni zdać sobie sprawę z uczuć, jakie się pojawiły. Sam obraz, który się wtedy wytwarza, ma działanie uzdrawiające i zazwyczaj nie wymaga komentarza.

Orologi Replica Luxury Replica Watches

Źródło – fragment artykułu na www.zdrowie.com.pl

 

 SPRZĄTANIE DUSZY

 

 

Jest takie miejsce, które jest nam szczególnie bliskie. Podobno pod latarnią najciemniej. Chyba tak. Tym miejscem jesteśmy my sami. Stosujemy różna zabiegi: oczyszczanie fizyczne – płukanie jelit, oczyszczanie surówkowo-owocową dietą. Tak. Zdecydowanie tak. Jeśli robisz porządki – zadbaj o siebie także na poziomie duszy. Twoje życie zmieni się. Nie musisz łokciami przedzierać się przez stado wilków. Zrób porządki z sobą a życie zacznie ciebie szukać i uśmiechać się.

Tym razem przybliżę nieco pracę ustawieniową.

Co to takiego? Wielu z nas jej doświadczyło a wielu jeszcze nie.

Praca ustawieniowa jest pracą nad relacjami. Jest to przypomnienie, że mam rodzinę i system z którego pochodzę. Nie są to tylko rodzice, nie tylko rodzeństwo ale i dziadkowie, pradziadkowie itd. - ci wszyscy ludzie to 4 dziadków, 16 pra- i td. Sporo ludzi. Kiedy to sobie uświadomimy to dojdziemy do pierwszego prawa: każdy ma prawo przynależeć. Nikogo nie można pominąć, wykluczyć – bo ma inny sposób życia, nie pasuje nam, zrobił coś złego. Wyobraźcie sobie, że za wami stoi ogromna ilość ludzi i przed wami przyjdzie ich wielu.

Dla niektórych jest to nowe uczucie, bo zwracają się tylko ku jednemu z rodziców i myślą sobie wtedy – moja rodzina jest bardzo mała.

Jest takie zdanie, które często powtarza się u B.Hellingera „za każdym razem chodzi i matkę”. Związek, relacja z matką jest centralnym punktem wszystkiego. Wiemy, że wszystko zaczyna się już w łonie matki, od budowania relacji z nią, czucia ciała matki i kształtuje to całe nasze życie. Kiedy ten fakt uznamy – to wtedy dostajemy pierwotną siłę. Przeprowadzono  wiele badań hormonów aktywnych w pewnym okresie i stwierdzono, że to o czym matka myśli w okresie ciąży może mieć wpływ na zakłócenie relacji matka-dziecko.

Jest w ustawieniach coś takiego jak przerwany pierwotny nurt. W ustawieniu możemy dojść do tego, w którym miejscu doszło do przerwania relacji matki i dziecka. Jest to związane nie tylko z sytuacjami przed i po porodzie ale i wydarzeniami, które miały wpływ na mamę. Np. rodzice, którzy nie zgadzali się na jej dziecko. Żal, ból matki, że nie wolno mieć tego dziecka, że nie powinno go być (rodzi się w przyszłej matce myśl: rodzice moi są źli”) to wszystko ma wpływ na relację matki i dziecka. Potem dziecko w późniejszym życiu ma odczucie: czegoś mi brak, nie jestem w domu. Później tego czego nam brakuje szukamy u partnerów, aby wypełnili tę lukę. A żaden partner nie jest w stanie zastąpić matki czy ojca. Tej pustki nie da się nikim wypełnić.  Trzeba zmienić swoją postawę. Tego co dostaliśmy jest naprawdę bardzo dużo – to jest nasze życie!

Czasami zachowujemy się w określony sposób albo przyjmujemy określone postawy, pewne sposoby patrzenia, jesteśmy pobudzeni, czujemy w sobie żal – i to jest też moment kiedy łączymy się szczególnie z naszymi przodkami. Niekiedy ludzie żyją życiem innych osób, także zmarłych, zapomnianych. Nie wiedzą, że nieświadomie powtarzają ich los.

Co to znaczy identyfikacja. Osoba np. ja łączę się z kimś na górze mojego drzewa genealogicznego - może mój pradziadek  bardzo wcześnie stracił swoją żonę lub był nieszczęśliwy z jakiegoś powodu. Może się zdarzyć, że ktoś, kto przyjdzie po nim przejmie jego los i będzie żył nim dalej. To jest nieświadome, trudne do zauważenia ale jest uczucie, że coś nie gra.

B.Hellinger mówi, że „losu nie da się przekupić” tzn, każdy z nas ma własny los. Tzn. np. moim losem jest strata dziecka, rodzeństwa i inne doświadczenia w życiu i to należy do mnie. Zaburzeniem jest jeśli ktoś z następnego pokolenia bierze mój los na siebie i powiela ten schemat.

 

Jak przebiega ustawienie? Odbywa się to technicznie tak, że spotyka się grupa różnych ludzi, przychodzą z problemami, które chcą przepracować. Wybierają spośród grupy ludzi reprezentantów osób (np. rodziców, małżonka, dziecko, siostrę i kogoś za siebie) zależnie od tematu z jakim pracują. Zadziwiające jest, że w momencie kiedy wybierze się reprezentantów osoby te czują i zachowują się, wchodzą w relacje z innymi osobami w ustawieniu jak ci, których role odgrywają (dotyczy to także osób zmarłych). Jak to się dzieje? To rzeczywiście bardzo zaskakujący proces. Próbuje się go tłumaczyć istnieniem pola morfogenetycznego R. Sheldrake’a lub funkcjonowaniem nieświadomości zbiorowej. Według jego teorii formy biologiczne zostały stworzone i są podtrzymywane przez hipotetyczne „pola morfogenetyczne”. Pola te wypełniają przestrzeń o bliżej nie sprecyzowanej naturze fizycznej i nadają określoną formę organizmom żywym, pełniąc funkcję dodatkowego czynnika genetycznego oprócz DNA. Co więcej – pola te również ewoluują – co oznacza, że każde nowe pokolenie danego gatunku jest nie tylko tworzone przez pole, lecz rozwijając się również tworzy w tym polu trwałe zmiany.

 

Orologi Replica Luxury Replica Watches

powrót do menu
copyright©Verbum realizacja: intellect.pl