Transmisja na żywo:

https://parafiarabka.aztv.pl

 

 

 

                           GRUPA APOSTOLSKA ŚWIECKICH  

         przy Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Rabce Zdroju

 

                                                  info@verbum.pl

                               

 

                                      strona w budowie

                       

 

 

 

                                           VERBUM  DOMINI

                                      Słowo   Boże

 

 

Cały Kościół - laikat i hierarchia razem - dźwiga odpowiedzialność za historię objawienia, zawartą w Piśmie Świętym oraz w żywej Tradycji apostolskiej, a także przekazuje tę historię

                   ************************************

 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.  Ono było na początku u Boga.  Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.  W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,  a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.    J1,1-5

                      ************************************

”Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów

 i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.” Hbr 4,12

                      ************************************

Niech mi się stanie według słowa twego!

 

Niech Słowo zrealizuje we mnie Twoje słowo.

Słowo, które na początku było u Boga,

 niech stanie się ciałem w moim ciele,

według Twego słowa!

 

Niech nie będzie to słowo, które przemija,

i to zaraz po jego wypowiedzeniu,

ale słowo, które zostało poczęte celem zamieszkania,

 przyodziane w ciało, a nie w ulotne powietrze!

 

Słowo, które będzie rozbrzmiewało

 nie tylko na moich ustach.

Niech widzą je moje oczy,

niech dotykają je moje ręce

 i niech noszą je moje ramiona!

 

Niech nie będzie to słowo spisane i milczące, ale wcielone i żywe.

Niech nie będzie to słowo zapisane umownymi znakami na bezdusznym pergaminie,

ale w ludzkiej formie w moim czystym wnętrzu;

 nie piórem, ale mocą Ducha Świętego!

 

Był czas, kiedy Bóg, na wiele różnych sposobów,

przemawiał do patriarchów i do proroków.

Mówi się, że Słowo Boga zstępuje do uszu jednych,

na usta drugich, a także na ręce jeszcze innych.

 

 Dla siebie proszę, aby zamieszkało ono

 w moim wnętrzu według Twego słowa.

Nie chcę słowa, które głosi i deklamuje.

Ale pragnę słowa, które ofiaruje się w ciszy,

które wciela się osobiście i które zstępuje we mnie cieleśnie.

 

Niech się stanie dla całego świata, a szczególnie dla mnie, według Twego słowa!

 

Św. Bernard z Clairvaux, w: G. Zevini P.G. Cabra, Lectio divina na każdy dzień roku. Czas Adwentu, Warszawa 2006, s. 364-3651

**************************************************************************

                                              NABOŻEŃSTWA

 PROWADZONE PRZEZ  GRUPĘ   APOSTOLSKĄ   ŚWIECKICH

* Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa       -    1.piątek miesiąca

 

* Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi                  -   1.sobota miesiąca

* Nabożeństwo  do Św. Archanioła Michała i Świętych Aniołów Stróżów  -  2.wtorek miesiąca

* Nabożeństwo  do Bożego Miłosierdzia                                                         -  3.czwartek miesiąca

* Nabożeństwo  do Najświętszej Krwi Chrystusa                                         -  4.czwartek miesiąca

wszystkie w/w nabożeństwa odbywają się po Mszy św. wieczornej  ( patrz ogłoszenia parafialne https://parafia-rabka.swmm.eu/  ) i są transmitowane na żywo

* ponadto w każdy 2.wtorek miesiąca przed wieczorną Mszą Św. półgodzinne spotkania muzyczne

 

 

 

 

    Transmisje na żywo z naszego Kościoła:

 

                                                MSZE ŚWIĘTE

                              w dni powszednie o godz. 7.00  oraz 17.30

                         w  niedziele i święte 11.00 oraz 18.30

 

                 NABOŻEŃSTWA I UROCZYSTOŚCI

                       wg ogłoszeń parafialnych na dany tydzień

 

TRANSMISJE DOSTĘPNE  przez internet

*     ze strony                                 www.verbum.pl

*     ze strony  naszej   Parafii       http://parafia.rabka.swmm.eu

*     ze strony                                  https://parafiarabka.aztv.pl